Artykuł

PRZYCHÓD SPÓŁKI Z TYTUŁU KAR PIENIĘŻNYCH OBCIĄŻAJĄCYCH PRACOWNIKÓW

Opublikowano - 1.3.2016