Eksperci

Piotr Stefańczyk

Prezes FRR w Polsce, Prezes Klubu Rachunkowości i Finansów

Piotr Stefańczyk Doświadczony praktyk biznesu, menedżer i ekspert w zakresie marketingu, rachunkowości, doradztwa finansowego oraz strategicznego doradztwa gospodarczego. Ukończył studia z zakresu Marketingu i Rachunkowości oraz Executive MBA. Od 2004 r. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce oraz Centrum Szkoleniowego FRR, wiodącej firmy szkoleniowej w zakresie zawodowych szkoleń finansowych, księgowych i podatkowych. Wiceprezes, członek Zarządów oraz członek Rad Nadzorczych wielu firm z branży: telekomunikacyjnej, logistycznej, farmaceutycznej, finansowo-inwestycyjnej, handlowej.
Adam Podleśny

Ekspert ds. podatku VAT, Członek KRiF

Posiada 10 letnie doświadczenie zawodowe w korporacjach usługowo-księgowych, gdzie między innymi kierował pracą dużych zespołów, odpowiadał za rozliczenia z klientami biznesowymi oraz za rozliczenia międzywydziałowe. Uczestniczył w rozwoju krakowskiego oddziału ogólnopolskiej firmy zajmującej się obsługą księgową podmiotów gospodarczych, a następnie jako Starszy Księgowy pełnił nadzór merytoryczny nad pracą zespołu księgowego. Równolegle pełni funkcje partnera biznesowego w jednym z krakowskich biur rachunkowych, jest właścicielem biura księgowego oraz prowadzi finanse specjalistycznego, niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej w Krakowie. Jednocześnie realizuje proces zdobywania uprawnień doradcy podatkowego.


Barbara Matyaszek

Prezes Heuresis, Partner i członek Klubu KRiF

Założycielka i prezeska Heuresis. Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie filologii polskiej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i marketingu na UJ oraz studia podyplomowe Rachunkowość i Finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Certyfikowana Trenerka i konsultantka zarządzania z ponad 18-letnim doświadczeniem w realizacji treningów i prowadzeniu działań doradczych. Twórczyni unikatowych programów rozwojowych, opartych na formule blended-learning. Współpracowała w przygotowaniu merytorycznym i organizacyjnym Międzynarodowego Kongresu Kwalifikacje, wraz z publikacjami i referatami kongresowymi i pokongresowymi. Prelegent oraz ekspert na wielu międzynarodowych konferencjach i kongresach o tematyce kwalifikacji i kompetencji. W Heuresis ceni ludzi i możliwości. Uwielbia widzieć, jak pomysły stają się rzeczywistością. Ciągle uważa, że jej największe osiągnięcie jest przed nią. Posiada certyfikaty: International Certificate in Training, Learning and Development; Certified International Professional Training Consultant (CIPTC) ; Certified International Professional Managament Executive (CIPME)

Agata Spała

Ekspertka z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych, trenerka, konsultantka ds. niepełnosprawności.

Kompleksowo wspiera firmy w zatrudnieniu pracowników z niepełnosprawnościami. Pomaga firmom skutecznie obniżać wpłaty do PFRON (tzw. optymalizacja kosztów PFRON) poprzez innowacyjne programy projektowane indywidualnie dla każdej firmy. Prowadzi szkolenia dotyczące nabywania umiejętności pozyskiwania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności (obsługa SODiR), pozyskiwania środków z PFRON do przystosowania lub wyposażenia miejsca pracy pracownika niepełnosprawnego. Prowadzi również szkolenia dotyczące rekrutacji osób z niepełnosprawnością, praktycznych aspektów prawnych związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych, budowania zespołów różnorodnych i zarządzania nimi. Doradza w zakresie przystosowania firmy i stanowisk pracy dla osób z różnymi niepełno sprawnościami. Częsta prelegentka konferencji tematycznie związanych z HR i CSR, autorka artykułów z zakresu zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.