Zawody

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r., (Dz.U. poz. 1145)

Klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z 2014 r. a międzynarodowym standardem klasyfikacji zawodów ISCO-08