Konferencje

Konferencje organizowane przez Fundację Rozwoju Rachunkowości w Polsce


TerminMiejsceTemat
Kwiecień 2014WarszawaPODATEK AKCYZOWY 2014 W BRANŻY PIWOWARSKIEJ
Styczeń 2014KatowiceBILANSOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2013
Grudzień 2013KatowicePLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ – warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej
Listopad 2013KatowiceMSR/MSSF W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM
Październik 2013KatowiceCONTROLLING W PRZEMYŚLE WYDOBYWCZYM
Wrzesień 2013KatowiceREWOLUCYJNE ZMIANY W ZAKRESIE OPODATKOWANIA WYROBÓW WĘGLOWYCH
Sierpień 2013WarszawaORGANIZACJA I PROWADZENIE SKŁADU PODATKOWEGO 2013 r.
Sierpień 2013WarszawaBANKOWA RESTRUKTURYZACJA WIERZYTELNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Czerwiec 2013WarszawaZWOLNIENIE Z AKCYZY ALKOHOLU ETYLOWEGO 2013 r.
Czerwiec 2013WarszawaPODATEK AKCYZOWY 2013 W BRANŻY ALKOHOLOWEJ
Czerwiec 2013WarszawaSKUTECZNY CONTROLLING I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W BRANŻY ENERGETYCZNEJ
Kwiecień 2013Warszawa, KatowicePODATEK AKCYZOWY 2013 W BRANŻY PIWOWARSKIEJ
Lipiec 2012WarszawaPODATEK AKCYZOWY W BRANŻY ENERGETYCZNEJ 2012
Czerwiec 2012KatowiceSPECYFIKA CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY HUTNICZEJ
Maj 2012KatowiceSPECYFIKA CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH BRANŻY WYDOBYWCZEJ
Kwiecień 2012WarszawaBASEL III i IFRS 9 - nowe standardy dla banków. Stan wdrożeń na 2012 r.
Kwiecień 2012KatowiceSPECYFIKA CONTROLLINGU, ANALIZY FINANSOWEJ I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH ENERGETYCZNYCH
Październik 2011WarszawaDORADCA PODATKOWY - PROFESJONALNYM PARTNEREM BIZNESOWYM PRZEDSIĘBIORCY
Wrzesień 2011KatowicePODATEK VAT I AKCYZA W BRANŻY WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W 2011 ROKU - PRAKTYKA, ORZECZNICTWO, ZMIANY
Listopad 2010WarszawaPODATKI 2011 - KONGRES FUNDACJI ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE

Apolityczność
Klub nie jest związany w żaden sposób z działalnością jakiejkolwiek partii politycznej, ani nie bierze udziału w ich promowaniu.

Poufność
Wszystkie przekazane nam informacje będą traktowane jako poufne i nie będą ujawniane lub przekazywane żadnej osobie trzeciej bez uzyskania zgody członka Klubu