Księga przychodów i rozchodów to najczęściej spotykany rodzaj ewidencji używanej w księgowości uproszczonej. Podmioty zobowiązane do jej prowadzenia to: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a także spółki cywilne, spółki jawne i spółki partnerskie, które rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych lub za pomocą podatku liniowego.

Książka przychodów i rozchodów musi być prowadzona rzetelnie i skrupulatnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Prowadzona w sposób prawidłowy musi uwzględniać wszystkie przychody oraz wydatki firmy.