Oferujemy usługę weryfikacji ksiąg rachunkowych (kontrola księgowa), mającą na celu jednorazową ocenę prawidłowości prowadzonej księgowości. Zakres prac jest dopasowywany do potrzeb przedsiębiorstwa oraz uzgadniany z Klientem. Podczas takiej weryfikacji najczęściej wykonywane są sprawdzenia ksiąg rachunkowych, ewidencji podatkowych, a także ocena pracy księgowych firmy.

Przedsiębiorcą, którzy oczekują bieżącej weryfikacji księgowych,  możemy zaproponować usługę nadzoru nad księgowością w siedzibie przedsiębiorstwa. Najczęściej z nadzoru korzystają większe przedsiębiorstwa, w których Zarządy/Wspólnicy chcą upewnić się czy księgowość jest prowadzona w sposób prawidłowy. Celem nadzoru jest weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych, rozliczeń podatkowych, a także analiza sytuacji majątkowej i finansowej w zależności od aktualnych potrzeb firmy.